Gdy marzenia o własnym domku zaczynają się ziszczać, wtenczas przyszyli jego właściciele rozpoczynają szukać najodpowiedniejszych projektów domów

Dom w naszej szerokości geograficznej oznacza bezpieczeństwo i ciepło familijnego ogniska. Takich pozytywnych skojarzeń nie są w stanie osłabić jakiekolwiek doniesienia o śmierci setek tysięcy ludzi, którzy zginęli pod gruzami własnych domów, np. w trakcie momentalnego i nieprzewidywalnego trzęsienia ziemi. Ten temat jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu, jeśli rodzina właśnie podjęła decyzję o budowie własnego obiektu mieszkalnego.