Zbiory norm w pewnych aspektach życia i ich zastosowanie

Przemysł i produkcja to dwie gałęzie, niezwykle ogromne branże, bez jakich nie da się dzisiaj właściwie obejść. Także ludzie zamieszkali na wsi, chociaż jeszcze parę dekad temu byli zupełnie samowystarczalni, dzisiaj korzystają pełnymi garściami z produktów technologicznych, kupowanego w mieście jedzenia, urządzeń, narzędzi.

fabryka

Źródło: http://www.flickr.com/

Nawet domy postawione poza miastem odległe są od podobieństwa do starych, tu i tam stojących jeszcze chat konstruowanych z pni drzew w tak zwany jaskółczy ogon.

Produkty przemysłowe znajdują się wszędzie, również wszędzie dostrzegalna poczyna być technologia elektroniczna, medycyna. Ludzie, co nie mają styczności codziennie z przynajmniej jednym z wymienionych, ogromnie ważnych aspektów istnienia, prawdopodobnie są w klasztorze w Tybecie albo są pustelnikami.

Z początku laikowi nie zdaje się to jasne, ale niezbędna jest regulacja tych rzeczy. Tak, jak samochodami w miastach powinien kierować zbiór zasad ruchu, znajdujący się w kodeksie ruchu drogowego, tak przemysłowi i innym branżom dyktują zasady tak zwane normy. Norma nie jest prawem, nie jest obowiązkiem, jednak zgodność z treścią niektórych norm jest zapewnieniem pewnych praw. Jedną z najistotniejszych norm w przemyśle jest dokument iso 9001 (zobacz: ), jaka określa właściwą jakość produktu, właściwie dowolnego użytecznego produktu. Jeśli tego typu normę spełnia suszarka do włosów, da się mieć pewność, że ma odpowiednią efektywność, jest obwarowana zabezpieczeniem przed przegrzaniem, a kiedy wpadnie do wanny z kimś w środku, nie dojdzie do śmiertelnego porażenia.

Inną niezwykle istotną w tych czasach jest norma iso 27001, której zadaniem jest sprawowanie bezpieczeństwa danych.

Ten temat jest dla Ciebie zajmujący? To przekonaj się (http://inter-bis.pl/), że inne portale także posiadają podobne informacje, które pochłoną Cię całkowicie.

Gdy któryś program komputerowy, usługa lub [anodowanie aluminium] strona w Internecie posiada w opisie zdanie, że spełnia ten pakiet zasad, można mieć pewność, że w kontroli nad bezpieczeństwem informacji, jakie przetwarzane są w taki czy inny sposób przez taki software albo inny cyfrowy twór, a tymi danymi mogą być przykładowo osobiste dane internauty, pracowali profesjonaliści. Jeszcze jedną ważną dla świata komputerów normą jest norma 20000 – jest to zbiór wytycznych w kwestii kontrolowania usług informatycznych w organizacjach. Na koniec norma ważna dla ludzkiego zdrowia i bezpieczeństwa – norma iso 15378 (na jego stronie), jaka rygorystycznie dyktuje tworzywa, formę i parametry opakowań, w których sprzedawane i magazynowane są leki.

Źródło: