Atrakcyjny sposób na innowacyjne izolacje budynków

Aktualnie do poprawienia izolacji domów moglibyśmy wykorzystywać albo dosyć grube materiały izolacyjne albo inne, jednak o wiele cieńsze, skomplikowane materiały.
Taka sytuacja może się zmienić dzięki unijnej inicjatywie, w granicach jakiej opracowano nieco tańsze, lecz wysoce skuteczne, lekkie materiały izolacyjne, które posiadają zmniejszoną grubość.

producenci

Autor: Matteo Doni
Źródło: http://www.flickr.com
izolacje budynków

Autor: Dalibor Tomic
Źródło: http://www.flickr.com
Celem takiego działania okazuje się być projekt pod nazwą ICE CLAY. Celem było sporządzenie nowej wersji relatywnie tanich, lecz jednocześnie niezwykle niezawodnych materiałów izolacyjnych używanych w budownictwie. Ich produkcja sortowniki zakrywek przyczyni się do poprawy konkurencyjności mniejszych lub średnich przedsiębiorstw współczesnego działającego na obszarze Unii Europejskiej sektora budowlanego, gdyż ogólnie wykorzystywane aerożele są relatywnie drogie i opierają się na groźnych procesach wytwórczych, to w granicach projektu stworzono niezbyt ciężki porowaty materiał kompozytowy konstruowany przy wykorzystaniu przyjaznego dla przyrody procesu suszenia sublimacyjnego.
przemysł - marina

Autor: Kris Duda
Źródło: http://www.flickr.com
Wykonywane w taki sposób izolacje budynków charakteryzują się tym, że stosuje się jedynie nieszkodliwe oraz relatywnie tanie materiały, przykładowo naturalne nanoglinki, przyjazne dla przyrody tanie polimery i wodę. Aby do tego projektu wybrali do aerożelu 4 glinki o bardzo potrzebnych właściwościach.

Ekologiczny hektoryt oraz sztuczny hektoryt, przekazują najlepszych glinek do wyrobu niezwykle tiksotropowej zawiesiny wodno żelowej, która redukuje swą lepkość pod wpływem naprężenia. Tego typu glinki hybrydowe zezwalają na uzyskanie wytrzymalszych aerożelów, niż inne glinki, aby korzystniej oddziaływały z polimerami tworząc wytrzymalsze konstrukcje.