Na co są narażane wciągarki łańcuchowe?

Przykładowo wciągnik łańcuchowy wykonuje dominującą większość prac wiążących się z manipulowaniem ładunkiem na stanowisku pracy. Mają one udźwig od ok. 80 do 5000 kg.
Ich największa popularność skupia się jednak w zakresie od 80 do 1000 kilogramów.

W tym przedziale udźwigu są one ekonomiczną oraz technologiczną alternatywą dla wciągników linowych na różnorodnych stanowiskach roboczych w trudnych warunkach, czyli takich o dużym zagęszczeniu stanowisk. W większym stopniu zwarta budowa i relatywnie wysoki poziom zabezpieczenia elementów oraz aparatów wciągników łańcuchowych znacznie korzystniej chronią je w środowisku zewnętrznych warunków atmosferycznych albo w środowisku agresywnym. Silniki napędowe takich wciągników są zazwyczaj motorami dwubiegowymi albo jednobiegowymi, które są kierowane przez przemienniki częstotliwości ułatwiające skrupulatnie ruchy transportowe w czasie manipulowania ładunkami – zwłaszcza przy relatywnie ciężkich częściach.
fotos - dom

Autor: Senado Federal
Źródło: http://www.flickr.com

Takie wciągniki łańcuchowe są poniekąd sercem układów modułowych suwnic oraz różnorodnych podwieszanych torów, które są zbudowane z profili wykonanych z aluminium oraz posiadają niezwykle małe opory toczenia pozwalając tym samym na wewnętrzną manipulację towarami.

Zajmujący tekst? Jeśli masz takie przekonanie, to tak samo wciągające treści poznasz również we wpisie, który jest tu!

Niestety wadą wszystkich wciągników łańcuchowych jest występowanie podczas pracy efektu wielokąta, który mógłby być niepożądany w czasie niektórych operacji montażowych. Im mniej jest gniazd w napędowym kole łańcucha, tym bardziej jest odczuwalny efekt wielokąta w postaci różnych drgań ładunków i przenoszenia się takich wstrząsów na konstrukcję.

W tego typu sytuacji, żeby zmniejszyć oddziaływanie takiego zjawiska na konstrukcję oraz na podnoszony ładunek rekomenduje się zamiast łączenia łańcucha 1/1 zastąpienie je przewleczeniem 2/1 co zredukuje o połowę wysokość wspomnianych drgań.