Jakiego rodzaju atuty mają materiały granulowane oraz czego wymagamy do takiego procesu?

Granulowanie jest procesem, który polega na sklejkowaniu cząsteczek w czasie kompresji w niezwykle wysokiej temperaturze w otworach matrycy granulatora. Niezależnie od tego, jaki rodzaj posiada matryca – jest pierścieniowa czy płaska – jakość granulek jest uzależniona od odporności oraz mocy wiązań między cząsteczkami surowca.

Do tego potrzebny jest nam granulator. Materiały granulowane (wapno granulowane cena) bez trudu i precyzyjnie się dozuje, posiadają stały skład oraz stabilne właściwości fizykochemiczne. Granulowanie moglibyśmy podzielić na 3 podstawowe etapy. Pierwszy z nich to moment, gdy kolejne cząstki tworzywa przekształcane są do ścisłej formy masy o składzie stałym oraz właściwościach, w których bardziej znacząca część zachowuje swoje początkowe cechy. Energia masy rozproszona jest poprzez tarcie wewnątrzcząsteczkowe i przez tarcie cząsteczek o ścianę granulatora. W drugim etapie cząsteczki surowca ściskane są ze sobą i zwiększa się w nich znacznie ich wzajemne działanie. Zaczyna się wtedy proces plastycznej deformacji, który ma miejsce w matrycy granulatora. Cząstki łączone są przez siły elektrostatyczne i siły van der Waalsa. W etapie trzecim ma miejsce redukcja objętości surowca. Efektem jej jest przyrost gęstości surowca. Materiał ma już postać granulatu.
granulator

Autor: GOCLEVER
Źródło: GOCLEVER

Podczas granulowania około czterdzieści procent masy granuLatora jest zużywane na kompresję surowca. Reszta mocy jest zużywana na przezwyciężenie tarcia w czasie kompresowania. Dodanie odpowiedniej ilości wody, żeby zwiększyć wilgotność obniża zupełną siłę, która niezbędna jest do granulowania. W czasie granulowania surowiec jest wtłaczany przez rolki do otworów matrycy z właściwym naciskiem. Siła takiego nacisku jest zależna głównie od surowca, średnicy otworów matrycy oraz mocy granulatora.

Z punktu widzenia rolek i konstrukcji matrycy, zmienia się ich szerokość robocza użycia do rozmiaru granulatora, która ma bardzo olbrzymie znaczenie dla wydajności procesu. Matryca pierścieniowa lub płaska posiada kilka bardzo istotnych dla procesu granulowania parametrów.