Jakie są nieporozumienia z poprawnym liczeniem kosztów ogrzewania i z czego wynikają te problemy?

Kłopoty z rozliczeniem kosztów ogrzewania przy pomocy podzielników mają miejsce dość często. To różne kłopoty, najczęściej zaś chodzi o działanie lokatorów, zbytnio dużym oszczędzaniem, kombinowaniem, niekiedy może to też być nadmierne zużycie ciepła. Pomimo, że podzielniki kosztów ciepła są w użyciu już kilkanaście lat, to ich użytkowanie sprawia problemy, które prowokują nieporozumienia między administratorami a właścicielami lokali, w których są te urządzenia. Co warto wiedzieć na ten temat?

licznik wody

Autor: blu-news.org
Źródło: http://www.flickr.com

Podzielnik kosztów ogrzewania powinien być dostosowany do specyfiki polskiego budownictwa. Jak to zdefiniować? Nasze budownictwo odznacza się czasem niezbyt właściwą jakością izolacji ścian wewnętrznych, jakie oddzielają poszczególne lokale. Są również braki izolacji pionów grzewczych prowadzonych na zewnątrz ścian. To istotnie najważniejsza przyczyna przepływów między różnymi mieszkaniami o różnej temperaturze, a także niezarejestrowanych zysków ciepła, biorących się z pionów grzewczych.

Ogólnie wyznaczanie indywidualnych kosztów ogrzewania lokali w danej lokalizacji, w której mieszka wiele rodzin definiuje artykuł 45 a ust.9 ustawy Prawo energetyczne. Regulacja ta definiuje wybór takiego sposobu rozliczania, która zapewnia ustalanie opłat w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie. Właściwie to podzipodzielniki (więcej szczegółów)tów ogrzewania rejestrują ciepło z grzejników do lokalu – . Nie jest to jednakże równoznaczne z ilością ciepła, która jest niezbędna, ażhttp://www.bmeters.pl/pl/hydroclima_rfm/48/->

Ciepło dostarczone do budynku przez sieć miejską, które koszty powinniśmy rozdzielić, dochodzi 3 drogami: przez grzejniki, z sąsiednich lokali i piony grzewcze. Najmniej skomplikowane definiowanie takiej ilości to konieczność dodatkowego pomiaru temperatury wewnętrznej mieszkania. W momencie zastosowania do podziału kosztów ogrzewania podzielników, można zdefiniować tylko energię z grzejników. Natomiast, 2 pozostałe źródła energii (wspomniane ciepło z pionów i z sąsiednich lokali) nie jest zarejestrowane.

licznik wody

Autor: Thomas Kohler
Źródło: http://www.flickr.com

W taki sposób, gdy suma energii cieplnej, która bierze się z pionów i z innych lokali, przekracza ilość energii z grzejników, to obliczanie kosztów ogrzewania lokali tylko na podstawie odczytu ciepłomierzy, może wskazywać na absurd. Dlatego również musimy pamiętać o tych zależnościach. To zapewnia lepiej nam zrozumieć, czemu stan faktyczny niekiedy jest całkowicie różny od wskazywanego, to umożliwi także podejść do tematu bardziej konstruktywnie, eliminując ewentualne błędy.