Gdzie dobre płyty szalunkowe oraz rusztowania elewacyjne

Szalowanie to typ wzoru, służącej do nadawania obrysu mieszaninie z betonu, przejściowa konstrukcja z różnorodnych gatunków drewna albo płyt. Płyty mogą być wykonane ze skleiny wodoodpornej, odłamków drewnianych albo metalu. Deskowanie użytkowane jest na ogół przy sprawianiu konstrukcji betonowych albo żelbetowych. Płyta szalunkowa to warstwowa sklejka drewnopochodna, sklejana znacznej jakości spoiwami fenolowymi, złożona z nieparzystej ilości arkuszy forniru.