Gdzie dobre płyty szalunkowe oraz rusztowania elewacyjne

Deskowanie to typ wzoru, która służy do nadawania zarysu zawiesinie betonowej, przejściowa struktura z różnorodnych gatunków drzewa lub płyt. Płyty mogą być wykonane ze skleiny wodoodpornej, odłamków drewnianych względnie metalu. Deskowanie używane jest zwykle przy realizowaniu ram betonowych lub żelbetowych. Płyta szalunkowa to warstwowa sklejka drewnopochodna, zlepiana wysokiej jakości spoiwami fenolowymi, składająca się z nieparzystej ilości arkuszy forniru.