Rynek nieruchomości w Polsce

Dynamicznie rozrastający się rynek nieruchomości przyciąga nowych inwestorów, którzy wkładają swój kapitał w nieruchomości. Oprócz inwestorów kupują również osoby nie mające doświadczenia na rynku nieruchomości i nie znające zasad w nim rządzących. Często jednak ich działania są na tyle roztropne i przemyślane, a założona działalność przynosi zyski, że należałoby zadać sobie podstawowe pytanie – jak […]