Jak rozliczać pit 11? Jak to się odbywa? Na jakiego rodzaju zagadnienia zwracać uwagę?

PIT 11 to podstawowa informacja o przychodach, dochodach, ale również o kosztach i pobrań zaliczki na podatek dochodowy od fizycznych osób. Taka informacja to podstawa do odpowiedniego przygotowania rocznego zeznania innego rodzaju jak pit 37 czy pit 36.
Często możemy usłyszeć od znajomego, że akurat dostałem pit 11 i co należy zrobić z tym faktem, jak się z tego rozliczać? O złożenie pit 11 Podatnik nie musi wnioskować, gdyż to płatnik powinien wystawić i przedłożyć informację z własnej inicjatywy.