Jak rozliczać pit 11? Jak to się odbywa? Na jakiego rodzaju zagadnienia zwracać uwagę?

PIT 11 to podstawowa informacja o przychodach, dochodach, ale również o kosztach oraz pobrań zaliczki na podatek dochodowy od fizycznych osób. Tego typu informacja jest niezbędna do najlepszego przygotowania zeznania rocznego innego rodzaju jak pit 37 czy pit 36.
Często można usłyszeć od znajomej osoby, że właśnie dostałem pit 11 i co należy z tym zrobić, jak powinniśmy się z tego rozliczać? O złożenie pit 11 Podatnik nie musi wnioskować, bo to płatnik musi wystawić oraz przekazać informację z własnej inicjatywy.