Zanim rozpoczniemy budowę nowego obiektu

Każdy budynek będzie tak mocny jak jego fundamenty. Żeby móc zbudować fundament trzeba na początek zbadać podłoże. Informacje, jakie otrzymamy po obadaniu gruntu umożliwią nam określenie obciążeń, co będzie bazą do odpowiedniego zaplanowania fundamentów budowli. Jednakże bywają grunty, które są mało zwarte lub słabe

.

grunt

Autor: Dimitris Siskopoulos
Źródło: http://www.flickr.com

Pobudowanie budowli na takim terenie wykonalne jest po uprzednim wzmocnieniu gruntu. W zależności od wielkości budowli oraz obciążeń, jakie wywrze na podłoże, stosuje się rozmaite metody wzmocnień.

Prostym sposobem na wzmacnianie gruntów piaszczystych pod niewielkimi oraz lekkimi budynkami jest nawilżanie gruntu niewielką ilością wody oraz bicie go ubijakami maszynowymi czy ręcznymi. Gdy nośność gruntu jest zbyt mała, zaś wynika to z wilgotności gruntu, to możemy zagęścić go żwirem bitymi warstwowo. Zagęszczanie gruntu tym sposobem wymaga zrealizowania szczelnych ścianek dookoła zagęszczonego obrębu. Więcej na .

Słabe podłoża miałkie warto zagęścić zastrzykami z zaprawy cementowej (możemy zastosować także inne spoiwa budowlane – sprawdź tu). Do tegoż celu wbija się na należytą głębokość w podłoże – szczegóły pod adresem -> zapraszamy serdecznie – stalowe rury, do jakich przewodami gumowymi wlewa się pod znacznym ciśnieniem płynną zaprawę cementową. Zaprawa cementowa napełnia obszary międzycząsteczkowe w gruncie, zwiększając jego szczelność jak też odporność. W podobny sposób wzmacnia się podłoże metodami chemicznymi, wdrażając do podłoża związki zawierające szkło wodne bądź polimery.

zagęszczanie gruntu

Autor: Tomasz Lewicki
Źródło: http://www.flickr.com

Wzmacnianie gruntów metodą Jet Grounting (zobacz tutaj). Strategia ta polega na mieszaniu podłoża z zaczynem stabilizującym wtłaczanym strumieniowo pod wysokim ciśnieniem (200 bar). Możemy w ten sposób wzmocnić wszelakiego typu podłoża: organiczne, torfy, luźne piaski o różnej granulacji i plastyczne grunty spoiste. Zastępuje ściany szczelinowe. W pierwszej fazie utwardzania, drągiem wielkości 88,9 mm, drąży się zagęszczanie gruntu do głębokości założonej w projekcie. W trakcie nawiercania wykorzystuje się płuczkę wodną czy bentonitową. Ciecz tłoczona pod ciśnieniem o wiele ułatwia wiercenie. Po uzyskaniu wymaganej głębokości rozpoczyna się strumieniowe wciskanie zaczynu poprzez dysze umiejscowione w dolnej części żerdzi. W czasie zastrzyków grunt zostaje drobiony i wymieszany z zaczynem.